GENERELLE BETINGELSER

Gældende for forholdet mellem lejer og butikken:

Komma
Studsgade 6
8000 Aarhus C
CVR: 42505870

BOOKING


Reoler kan bookes fysisk i butikken eller her på vores hjemmeside www.komma-aarhus.dk.

AFTALEGRUNDLAG


Disse handelsbetingelser udgør sammen med kommas ordrebekræftelse og købskvittering samt ethvert bilag vedlagt de førnævnte dokumenter det samlede aftalegrundlag mellem komma og kunden (”aftalegrundlaget”). En af Komma udarbejdet ordrebekræftelse har forrang for disse handelsbetingelser, såfremt dokumenterne er indbyrdes modstridende.

Kunden kan acceptere ”aftalegrundlaget” enten ved underskrift, ved sin handlemåde eller ved skriftlig eller elektronisk accept, herunder ved accept på e-mail og accept af betingelser på hjemmesiden. Når kunden booker reolen efter at være gjort bekendt med aftalegrundlaget, udgør booking en accept af aftalegrundlaget. Modtager kunden først aftalegrundlaget efter booking, udgør ibrugtagning af reolen det senest mulige tidspunkt for accept af aftalegrundlaget.

Ændringer af og tillæg til aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

Komma handler som fuldmægtig og handler dermed på kundens vegne samt for kundens regning og risiko. Dette indebærer, at komma alene formidler handlen mellem kunden og den slutbruger, som køber kundens varer. Komma handler ikke som kommissionær for kunden.

PRISER OG ÅBNINGSTIDER


Priserne angivet på hjemmesiden er inklusive moms.

Komma er berettiget til at ændre alle priser uden varsel med virkning fra begyndelsen af den næstkommende kalendermåned.

1 uges reolleje er 7 dage. 1 uge er for eksempel fra mandag til og med den efterfølgende søndag = 7 dage. 2 måneder er 8 uger og 3 måneder er 12 uger. Bemærk, at vi har fast søndagslukket. Komma forbeholder sig retten til at holde ekstraordinært lukket ved sygdom, udefrakommende forhold, som eks. vejr o.l. Komma bestræber sig derudover på at holde ekstraordinært åbent, hvis det vil være gavnligt for butikken og lejerne – eksempelvis på udvalgte søndage, helligdage samt midnatsåbent i byen eller lignende.

BETALING


Komma er ikke forpligtiget til at stille reolen til rådighed for kunden, før kunden har betalt lejen. Efter samme betingelser kan ibrugtagning standses.

Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis kundens modkrav er omtvistet.

KOMMISSION


Komma formidler alene salg af varer, som kunden har ejendomsretten til. Komma har således på intet tidspunkt ejendomsretten til varerne, og ethvert beløb betalt til Komma er et vederlag for service ved formidling af salget mellem kunden og den slutbruger, som køber varerne af kunden.

Komma opkræver 20 % af salgsprovenuet i vederlag for formidling af salg af kundens varer i forbindelse med reolleje. Ved ALL IN opkræves 50 % af salgsprovenuet i vederlag for formidling af salg af kundens varer.

UDBETALING OG AFREGNING


Komma udbetaler månedligt provenuet fra salget af kundens varer til kunden efter fradrag af vederlag for salgsformidling.

Komma opkræver et lejebeløb pr. uge i lejeperioden. De til enhver tid gældende reols lejepriser fremgår her.

Komma opkræver et ydelsesbeløb ved afsluttende afregning for tilvalgte ydelser. De til enhver tid gældende ydelsespriser fremgår her.

FORTRYDELSESRET


Når du har booket en reol hos Komma, har du 14 dags fortrydelsesret. Ønsker du at gøre brug af denne, kræver det, at du møder op i butikken i åbningstiden. Bemærk, at såfremt din lejeperiode starter indenfor 14 dage fra den dag, du booker, fraskriver du dig din 14 dages fortrydelsesret. Ligeledes ophører fortrydelsesretten, når der mindre end 14 dage til din lejeperiode begynder. Det er på samme måde ikke muligt at refundere eller udsætte reollejen ved sygdom eller andre tilfælde, når dette adviseres til komma mindre end 14 dage før reollejens begyndelse.

ERHVERVSDRIVENDE


Hvis du påtænker at sælge ting fra din reol, som hører ind under eget erhverv, skal det oplyses ved booking samt godkendes af komma. Det samme er gældende, hvis du vil sælge varer fra en momsregistreret virksomhed. Du er selv ansvarlig for at indberette korrekte oplysninger til SKAT.

STANDARD FOR VARER OG ORDEN


Dine varer skal være i pæn stand – det skal være rent, lugtfrit og uden fejl som huller, skader osv. Tøj skal være nystrøget eller dampet. Du kan leje damper i butikken ved opsætning af varer i din reol.

Komma bestræber sig på, at være en butik med kvalitetsvarer, som matcher tidens trends og derfor skal din reol som minimum indeholde 20 varer som er af efterspurgte mærker og stil. Reolerne må indeholde både tøj, sko, accessories og tasker mm. til kvinder. Er du i tvivl om, hvorvidt din vare passer ind i Komma, er personalet behjælpelige med rådgivning herom.

Når reolen er booket, kan du fylde den med dine varer 1 time inden lukketid dagen før lejeperiodens begyndelse (undt. søndage og helligdage). Komma kan uden varsel leje reolen ud til en anden, hvis du uden forudgående aftale ikke har opstillet dine varer i løbet af den første dag af lejeperioden.

Din reol er dit ansvar. Vi forventer at du genopfylder selv. Uhygiejniske, lugtende eller beskidte varer bortskaffes af personalet. Såfremt din vare har en mindre fejl uden betydning, skal dette fremgå på prismærket med stregkoden.

Hvis du ønsker at sælge dyrere mærkevarer som tasker eller sko, skal der medfølge kvittering eller ægthedsbevis på varen. Salg af kopivarer er ikke tilladt og politianmeldes. Hvis en kopivare mod forventning bliver solgt i butikken vil handlen gå tilbage og sælger vil blive opkrævet tilbagebetaling.

Du må maks. fylde 30 bøjler på din reol ad gangen og det er tilladt med sko og andre accessories på hylderne, så længe der er god plads. Tøjstakke og løst tøj på reolerne er ikke tilladt. Du er velkommen til at fylde op med varer så ofte, du ønsker. 

Det er vigtigt, at du selv sørger for, at alle varer er mærket korrekt med din unikke stregkode og pris. Du kan enten fastgøre papmærker med en tekstilpistol eller påsætte klistermærke med stregkoden på et manilla-mærke eller lignende, som du sætter på med en strips eller snor. Det er ikke tilladt at fastgøre klistermærker direkte på tøjet, da de nemt falder af. 

Vi anbefaler at du på forhånd indskriver alle varer på komma portalen – her er den en god idé at du laver en kort beskrivelse af varen, størrelsen og prisen. Prismærkerne printes ved kassen i komma. 

Smykker og andre små-accessories til under 250 kr. skal som udgangspunkt placeres på egen reol. Der er mulighed for tilkøb af cellofan-poser og alarmer til mindre ting i butikken.

Alle varer sælges som beset og kan derfor ikke byttes, returneres eller reklameres.

Størrelsesangivelsen på genstandene skal være intakt og ellers skal dette fremgå på prismærket med stregkoden.

Reolen må ikke flyttes, og der må ikke fastgøres ting eller skilte til reolen. Herudover er det under ingen omstændigheder tilladt at placere varer udenfor din egen reol med mindre andet er aftalt med personalet – ellers disse vil blive fjernet uden varsel.

Ved indlevering af varer til “ALL IN” beslutter komma hvilke varer der kan sælges i butikken og sælger accepterer kommas prissætning af varen og de generelle betingelser af aflevering af varer til butikken.

MARKEDSFØRING PÅ SOCIALE MEDIER


Komma bestræber sig på at vise og sælge et udsnit af butikkens varer via sociale medier på kommas egne kanaler. Personalet forsøger så vidt muligt at vise et udvalg fra alle reoler, men komma kan ikke garantere at man som reollejer får sine varer eller reol markedsført på kommas kanaler. Hvis man ønsker at markedsføre bestemte varer, kan man gøre dette via egne sociale medier, og tagge komma. Personalet deler gerne på kommas kanaler. Markedsføring på sociale medier er ikke inkluderet i kommas koncepter, og dette kan ikke tilkøbes.

TØMNING AF REOL


På lejeperiodens sidste dag, skal reolen tømmes for dine resterende genstande. Såfremt reolen ikke er nedpakket senest 2 timer inden butikkens lukketid, vil komma nedpakke reolen for dig. Gebyrer for nedpakning af varer efterladt efter lejeperiodens udløb udgør kr. 200,- pr. salgsreol og trækkes automatisk fra tilgodehavende fra salget. Gebyrer for opbevaring udgør kr. 50,- pr. dag. Hvis du ønsker at donere nogle af dine varer til velgørende formål efter lejeperiodens udløb, kontakt da personalet i butikken ved nedpakning.

GLEMTE VARER OG VARER UDEN PRISMÆRKE


Varer uden prismærke eller stregkode, samt varer efterladt efter lejeperiodens udløb, opbevares i 14 dage, hvorefter de bortskaffes for kundens regning og risiko. Komma er ikke ansvarlig for tab forvoldt ved denne bortskaffelse. Det er lejers eget ansvar at sørge for at alle tilbageværende varer i butikken kommer med hjem efter endt lejeperiode.

VARESIKRING


Der følger ubegrænset antal tøjalarmer med i prisen. Vi anbefaler at alarmer påsættes alle varer. Disse er sikret gennem et antennesystem ved indgangen til butikken. Lokalet er desuden videoovervåget, og vores medarbejdere er almindelig overvågne over for butikstyve. Komma kan ikke stilles til ansvar for stjålne, tabte eller ødelagte varer, ombyttede prismærker og komma er ikke erstatningspligtig ved brand- og vandskade. I forbindelse med brand, vand eller indbrudstyveri kan din indboforsikring i de fleste tilfælde dække dit tab – kontakt dit forsikringsselskab for mere information.

SÆRLIGT VED ALL IN


Ved indgåelse af aftale om salg via ALL IN accepterer man, at ens varer sælges i kommas fysiske butik, via sociale medier samt på kommas webshop. Der er ingen garanti for at ens varer markedsføres både i butik, på sociale medier og i webshoppen.

Kommission ved salg via ALL IN er fastsat til 50% (Ved varer til en værdi over 5.000,- er kommissionen 40%) Ved salg via ALL IN accepteres det at det er muligt for en eventuel køber, at fortryde købet af varen indenfor 14 dage efter købet, såfremt varen er købt via webshoppen. I dette tilfælde vil salget salget fremstå som tilbageført på loppesalg.dk og sælger vil derfor ikke få salget for varen udbetalt, med mindre at varen sælges på ny.

EJENDOMSRET & VAREBETINGELSER


Sælger er alene ansvarlig for at have uindskrænket ejendomsret og ret til at sælge varerne på reolen. Det er ikke tilladt at sælge ulovlige kopivarer, sikkerhedskompromitterende- eller sundhedsskadelige varer. Ligeledes ønsker vi ikke at have varepartier købt med henblik på videresalg hos Komma. Det er heller ikke tilladt at lægge visitkort eller anden markedsføring på reolen. Hvis du ønsker denne slags markedsføring – så tag en snak med os omkring et alternativ. Overtrædelse vil medføre bortskaffelse af disse varer og effekter uden varsel. Kommas medarbejdere har desuden ret til at afvise eller bortskaffe varer, som vurderes, ikke at leve op til butikkens standard – se blandt andet vores beskrivelse af standard for varer.

FORTROLIGHEDSPOLITIK


Komma forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Vi afslører derfor ikke information om kunder/brugere til tredje part, medmindre dette er nødvendigt for at implementere en transaktion eller øvrige dele af virksomhedens drift. Forretningen sælger ikke dine informationer til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse. For uddybende information vedrørende håndteringen af dine data – læs vores persondatapolitik HER